موضوعات پیشنهادی انشا برای استفاده در مدارس

 

 

1- انشایی از زبان حیاط مدرسه بنویسید .

2- دریا و زیباییهای آن را توصیف کنید .

3- بهترین روز زندگی من .

4- محل زندگی خود را توصیف کنید .

5- هر چه می خواهد دل تنگت بگو .

6- یکی از بستگان یا دوستان یا آشنایان خود را که در زندگی برای همه الگوست توصیف کنید .

7- برای ایام تعطیلات خود چه برنامه ریزی دارید ؟

8- نقش و فواید ورزش کردن در زندگی چیست .

9- در نومیدی بسی امید است ...      .

10- زادگاه خود را توصیف کنید .

11- راز رسیدن به هدف چیست ؟

12- آیا ممکن است شکست معنای پیروزی داشته باشد ؟

13- داستانی از زبان درخت .

14- شهر یا روستای خود را توصیف کنید .

15- نامه ای به خدا .

16- تن زنده والا به ورزندگی است                که در زندگی مایه ی زندگی است .

17- دانش اندر دل چراغ روشن است            وز همه بد بر تن تو جوشن است .

18- چرا همه به میهن خود عشق می ورزند ؟

19- نباشد همی نیک و بد پایدار                  همان به که نیکی بود یادگار  .

20- چگونه می توانیم باعث نوآوری و شکوفایی کشورمان باشیم ؟

21- از چه راه هایی می توان زبان فارسی را حفظ کرد ؟

22- یک روز بسیار سرد زمستانی را توصیف کنید .

23- چگونه ما ایرانیان می توانیم چراغ فروزان علم را برفراز همه جهان روشن کنیم ؟

24- دوست خوب کیست ؟

25- از زبان یک کودک بی سرپرست انشایی بنویسید .

26- چگونه می توان با صبر و استقامت بر مشکلات پیروز شد .

27- یکی از زیبایی های طبیعت را توصیف کنید .

28- حال یک گل زیبای چیده شده را از زبان خودش بنویسید .

29- دوست داری دنیا چگونه باشد .

30- اگر در خانواده ای ثروتمند – فقیر  به دنیا می آمدم ...

31- اگر من به جای معلم خود بودم ...

32- فصل بهار را توصیف کنید .

33- زیبایی های پاییز من را به یاد ... .

34- تفاوت انسان راستگو با انسان دروغگو را بنویسید .

35- اگر می توانستم پرواز کنم ...

36- از زبان خورشید انشایی بنویسید .

37- تصوّر کنید در یک زیر دریایی شیشه ای زیر دریا گردش می کنید چه می بینید ؟

38- اگر یک میز بودم ... .

39- زندگی عشایری را توصیف کنید .

40- یک روز بارانی را توصیف کنید .

41- خاطره ای از دوران تحصیل خود بنویسید .

42- کتاب خوب از آن جهت به دوست شبیه است که ... .

43- رمز موفّقیّت را در چه می دانید ؟

44- محبت و دوستی را تعریف کنید .

45- نقش کتاب خوانی را در شخصیت انسانی توصیف کنید .

46- شرح دیدار خود را از یک جنگل بنویسید .

47- درباره خصوصیات و ویژگی های یک پدر مهربان و وظیفه شناس انشایی بنویسید .

48- درباره شخصیت والای حضرت علی با کمک گرفتن از آمادگی ذهنی خود انشایی بنویسید .

49- گفت و گویی خیالی میان کشتی و طوفان بنویسید .

50- سرمای زمستان در خانه ی کلبه ای در وسط جنگل .

51- یکی از خاطره های زیبای خود را بنویسید .

52- در مورد یک سفر خیالی انشایی بنویسید .

53- صندلی اتوبوس ... .

54- یک روز برفی ... .

55- چقدر قدر دقایق را می دانید ؟

56- صدای بارش باران به شما چه می گوید ؟

57- کتاب خاک گرفته ... .

58- تو را ای کهن بوم  و بر دوست دارم .

59- گفت و گویی خیالی با "قالی" .

60- مسافرت چه تأثیری در روان آدمی دارد ؟

61- در مورد اعتیاد در جامعه توضیح دهید .

62- در مورد غیبت  توضیح دهید .

63- ویژگی های یک دانش آموز خوب .

64- از اولیای مدرسه خود چه انتظاراتی دارید ؟

65- از دولت جمهوری اسلامی ایران چه انتظاراتی دارید ؟

66- یک پرستار خوب چه ویژگی هایی دارد ؟

67- در مورد جبهه و دفاع مقدس توضیحاتی ارائه نمایید .

68- بسیج یعنی چه و بسیجی چه وظایفی دارد ؟

69- در مورد بیکاری و علل آن توضیح دهید .

70- چگونه می توانیم شاداب زندگی کنیم ؟

71- هر چه بکاریم آن را درو خواهیم کرد ... .

72- موسیقی عرفانی چه تأثیری در روح و روان آدمی دارد ؟  

73- چگونه می توانیم از موهبت الهی استفاده کنیم ؟

74- برای رسیدن به خدا باید ... .

75- نماز را گرامی داریم چون ... .

76- در مورد وضع اجتماع و زندگی در آن توضیح دهید .

77- برای شکوفایی و نوآوری در مدارس کشورمان چه پیشنهاداتی دارید ؟   


 

نوشته شده توسط گروه عمومي در ساعت موضوع | لینک ثابت